Strona główna Warto wiedzieć

Wpływ momentu klucia oraz dostępu do paszy na rozwój kurcząt brojlerów

Wpływ momentu klucia oraz dostępu do paszy na rozwój kurcząt brojlerów

Optymalny wzrost i rozwój kurcząt zależy od opieki nad nimi już od pierwszych momentów po wykluciu. Pierwszy tydzień życia stanowi aktualnie 20% życia brojlerów, co kładzie nacisk na jego istotność dla przyszłego rozwoju kurcząt. W praktyce czas między  wykluciem a uzyskaniem dostępu do paszy przez pisklę nierzadko wynosi aż 72 godziny. Wynika to z różnic w momencie klucia oraz z czasu potrzebnego na wyjęcie i transport kurcząt. W wyniku tak dużego opóźnienia w dostępie do paszy i wody wcześnie wyklute pisklęta spędzają relatywnie długi czas w inkubatorze, przez co narażone są na odwodnienie oraz osłabiony lub opóźniony rozwój fizjologiczny. To z kolei naraża ptaki na ryzyko, ponieważ w tym właśnie czasie zachodzą w ciele ptaków bardzo istotne zmiany, takie jak rozwój układu immunologicznego, systemu termoregulacji oraz przewodu pokarmowego.

Holenderscy naukowcy przeprowadzili badania, w których oceniali jak moment klucia oraz szybkość dostępu do paszy wpływa na rozwój kurcząt brojlerów. Ptaki podzielono na 3 grupy w zależności od momentu wyklucia – wcześnie, średnio oraz późno wyklute. Dodatkowo w każdej z tych grup połowa kurcząt miała dostęp do paszy od razu po wykluciu, a pozostałe po 13, 19 lub 26 godzinach w zależności od momentu klucia.

Badania wykazały, że kurczęta wcześnie wyklute miały niższą masę ciała w momencie wyklucia niż ptaki wyklute później, jednak różnica ta zanikała w późniejszym okresie odchowu. Zarówno moment klucia jak i szybkość podania paszy nie miały wpływu na rozwój organów wewnętrznych ptaków. Jednak dostęp do paszy bezpośrednio po wykluciu  zwiększył przyrosty dobowe i końcową masę ciała kurcząt. Kurczęta wcześnie wyklute najlepiej wykorzystały natychmiastowy dostęp do paszy i właśnie w tej grupie różnica między kurczętami z bezpośrednim oraz opóźnionym podaniem paszy była największa. Można to wyjaśnić tym, że kurczęta wyklute najwcześniej miały relatywnie więcej czasu na konsumpcję paszy, ale też ptaki z podgrupy z opóźnionym zadaniem paszy najdłuższy okres pozostawały bez pożywienia.

Podsumowując dostęp do paszy bezpośrednio po wykluciu pozytywnie wpływa na wzrost i rozwój kurcząt w pierwszym tygodniu życia. Nawet niewielkie opóźnienie dostępu do paszy powoduje wolniejszy rozwój ptaków w pierwszych 4 dniach życia, jednak najczęściej jest ono kompensowane w dłuższej perspektywie czasu.

Opracowała Martyna Lasoń


Źródło: Lamot D.M., van de Linde I.B., Molenaar R., van der Pol C.W., Wijtten P.J.A., Kemp B., van
den Brand H. Effects of moment of hatch and feed access on chicken development. Poultry Science
2014, Vol. 93: 2604–2614

ZNAJDŹ DORADCĘ TASOMIX

Masz pytanie, dotyczące żywienia zwierząt?
Skorzystaj z naszej wiedzy.WYBIERZ GRUPĘ PRODUKTÓW

Znajdź program
żywieniowy

Drób
Trzoda
Bydło
Króliki

TechnologiE

Światowe standardy w produkcji pasz

Bezpieczeństwo stanowi nadrzędny cel w produkcji pasz Tasomix. Jego realizację wspierają innowacyjne technologie (Granulator Kubex TMT) oraz wdrożone standardy: ISO 22000:2005 i QS.

czytaj więcej

Ponad 25 lat
doświadczenia

Światowe standardy produkcji

Partnerzy